เจาะโมเดล Digital Marketing ปั้นทีม Data-Driven พันธุ์แกร่งให้องค์กร

Digital Marketing

ทุกวันนี้ “ข้อมูล (data)” กลายเป็นเครื่องมือลับเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆ องค์กรที่ทำการตลาดด้วย Digital Marketing โดยการนำข้อมูลมาเคราะห์ และเป็นส่วนประกอบสำคัญในการตัดสินใจ เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดได้อย่างถูกต้อง

 

อย่างไรก็ตาม เพียงแค่มีข้อมูลนั้นยังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องสร้างทีมการตลาดที่สามารถจัดการกับข้อมูลที่มีได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ซึ่งแน่นอนว่า แต่ละธุรกิจซึ่งมีรายละเอียดและความต้องการแตกต่างกัน ย่อมต้องการทีม Digital marketing ที่แตกต่างกันด้วย

 

หากดูตัวอย่างแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จแต่ละราย จะเห็นว่ามีการนำโครงสร้าง Data-driven marketing strategy & team มาใช้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป โดยอาจแบ่งได้เป็น 3 โมเดล ดังนี้ครับ

 

Model 1: The Center of Excellence

โครงสร้าง Data-driven marketing team แบบนี้ คือการกำหนดให้มี “Center” หนึ่งเดียว เป็นศูนย์กลางวิเคราะห์ข้อมูลทุกอย่าง และส่งต่อผลลัพท์ที่ได้ไปใช้ในส่วนต่างๆ ขององค์กร โครงสร้างแบบนี้มักใช้กับบริษัทข้ามชาติที่มีสำนักงานหลายแห่งทั่วโลก

 

ตัวอย่างเช่น Tapestry Inc. บริษัทยักษ์ใหญ่เจ้าของแบรนด์แฟชั่นหรูอย่าง Coach, Stuart Weitzman และ Kate Spade ที่วางกลยุทธ์ด้าน digital marketing ด้วยการตั้งทีม Data Labs ที่ส่วนกลาง และรายงานตรงกับ CEO โครงสร้างของทีมจะประกอบด้วย Data engineers, Data scientists, Marketers และ Analysts ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลลูกค้าทั่วโลกทั้งหมดของทั้ง 3 แบรนด์ในเครือ

 

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงของโครงสร้างแบบนี้คือ องค์กรอาจสูญเสียความเชื่อมต่อกับตลาดย่อยในแต่ละประเทศได้

 

Model 2: The Distributed Team

โครงสร้างแบบ The distributed team จะมีการฝังตัวนักวิเคราะห์ข้อมูลไว้ในแต่ละทีม แต่ละแผนก หรือแต่ละพื้นที่ กล่าวคือ องค์กรอาจมีนักวิเคราะห์การตลาด นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ที่แยกส่วนงานกันชัดเจน วิธีการแบบนี้ ทำให้นักวิเคราะห์มีความเข้าใจในส่วนงานของตัวเองอย่างลึกซึ้ง และสามารถทดสอบ หรือเปลี่ยนยุทธวิธีตามที่ต้องการได้ เพราะมีโครงสร้างยืดหยุ่นมากกว่า

 

โมเดลของ Digital marketing team แบบนี้ ทำให้ผู้บริหารระดับสูงยังคงมุ่งเน้นเป้าหมายและกลยุทธ์โดยรวมได้ โดยไม่ต้องจมอยู่กับข้อมูลปลีกย่อย

 

แต่ข้อเสียของโมเดลนี้ คือ แต่ละส่วนอาจสูญเสียความเกี่ยวพันกับภาพใหญ่ ถ้าไม่มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน

 

Model 3: The Hub and Spoke

สำหรับองค์กรที่มีงบประมาณและโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนโมเดลนี้ The hub and spoke เป็นวิธีการยอดเยี่ยมที่ผสมผสานระหว่าง 2 โมเดลข้างต้นเข้าด้วยกัน โดยโครงสร้างรูปแบบนี้จะมีทีมนักวิเคราะห์ที่เป็นแกนหลักในส่วนกลาง ขณะเดียวกันแต่ละแบรนด์หรือแต่ละแผนกในองค์กรก็จะมีทีมนักวิเคราะห์ของตัวเองที่จะรายงานผลมายังทีมหลัก โครงสร้างการรายงานผลอาจเป็นแบบ Dotted-line ที่นักวิเคราะห์นอกจากรายงานผลกับหัวหน้าที่ขึ้นตรงแล้ว ยังต้องรายงานกับผู้บริหารคนอื่นด้วย

 

โมเดลแบบนี้ จะสนับสนุนให้เกิดการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับฝ่ายบริหารส่วนกลาง ขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้แต่ละทีมสามารถคิดค้น และทดลองการทำงานตามความคิดเห็นของตัวเองได้ด้วย

 

ทั้งนี้ การเลือกว่าจะใช้โครงสร้าง Data-driven marketing team รูปแบบใด ก็มีปัจจัยหลายอย่างที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกัน ทั้งเรื่องงบประมาณ ที่ตั้ง ขนาด และวัฒนธรรมขององค์กร

 

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกโมเดลรูปแบบใด สิ่งแรกที่จะต้องทำ คือการทำให้ทีมสามารถดึงข้อมูลมาใช้ได้ และข้อมูลนั้นต้องถูกต้องแม่นยำ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการนำมาวิเคราะห์ต่อ

 

สำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างทีม Digital marketing พันธุ์แกร่งให้องค์กร Heroleads ยินดีให้คำปรึกษา พร้อมสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยให้ทีมของคุณสามารถนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างทรงพลัง

 

เพราะทีมที่ดี ต้องมาพร้อมกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพด้วย

 

เริ่มต้นแคมเปญกับเรา

Kalyakorn Maswongssa

Recent posts

กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืนด้วย Search Campaign กับ Performance Max

กลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืน Heroleads กับ Advice โดย Google AdWords

กลยุทธ์การตลาดท...
Brand Lift Study

เรียนรู้ลูกค้า-เข้าใจแคมเปญเชิงลึกกับ Brand Lift Study

เรียนรู้ลูกค้า-...
Blog---TikTok-Content-Marketing-Guide-for-2024_cover_th

แนวทางการทำการตลาดบน TikTok สำหรับปี 2024

แนวทางการทำการต...

ปรึกษาแผนการตลาด
กับผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เพื่อรับคำแนะนำ และ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นแคมเปญ