ความสำเร็จที่เห็นผลจริง! กลยุทธ์การตลาดออนไลน์แบบ Full Funnel Lead Generation กับฮีโร่ลีดส์

Full Funnel Lead Generation TH-04

บทความน่าอ่าน

บริษัทผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมซึ่งให้บริการมาเป็นระยะเวลานานและเป็น 1 ใน 3 บริษัทอันดับต้นของประเทศไทย ได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ภายใต้ product line และแบรนด์ใหม่ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีตัวเลือกมากมายอยู่ในตลาดและปัจจุบันพบการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง

 

The Challenge

เนื่องจากทางแบรนด์พบว่ายอดขายของผลิตภัณฑ์ใหม่ยังไม่ดีเท่าที่คาดหวัง จึงตัดสินใจมองหาผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing ที่สามารถนำพาผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเป้าหมายสำคัญ ที่ต้องการผลลัพธ์อย่างเร่งด่วน ได้แก่

 

 

Our Approach

ทางทีมฮีโร่ลีดส์เริ่มต้นดำเนินการด้วยการทำ audit โดยตรวจสอบแคมเปญและการสื่อสารของแบรนด์ที่ผ่านมา ข้อมูลและประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาด นอกจากนี้ยังทำการวิจัยตลาด (market research) เพิ่มเติม และวิเคราะห์ระดับความแข็งแกร่งของแบรนด์เพื่อนำข้อมูลมาประกอบกับความรู้เชิงลึกของทางแบรนด์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตน โดยฮีโร่ลีดส์กำหนดบุคคลเป้าหมาย (target persona) ที่ชัดเจนร่วมกันแล้วจึงกำหนดกลยุทธ์การตลาดในส่วนของ Creatives & Content Strategy และ Digital Media Strategy พร้อม KPI โดยกำหนดรายละเอียดของคอนเทนต์และ Artwork ที่ตรงกับ Target Persona แต่ละกลุ่ม และกำหนดสื่อโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมเพื่อให้แต่ละช่องทางทำงานร่วมกันในลักษณะ Cross-Channel Marketing

ฮีโร่ลีดส์ดำเนินงานตามกลยุทธ์แบบ Full Funnel Marketing ในครั้งนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ Media Optimization ที่คอยติดตามแคมเปญทุกช่องทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับเปลี่ยนแคมเปญให้เกิด Conversion มากที่สุด และเพื่อใช้เม็ดเงินโฆษณาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทีม Creative & Content ที่คอยทบทวน Insight กับ Media Optimization Expert เพื่อปรับ Artwork และทำให้การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ชูจุดเด่นและสื่อสารตรงกับแต่ละ target persona อย่างชัดเจน

โดยอีกกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของแคมเปญในครั้งนี้ คือการ บริหารจัดการกลุ่มผู้ชม (Audience) อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามวิถีของฮีโร่ลีดส์ ซึ่งสามารถนำกลุ่มผู้ชมที่ได้จากคอนเทนต์ Top Funnel ทั้งช่องทาง Organic และ Paid เพื่อมากำหนดเป็นเป้าหมายสำหรับ Retargeting ต่อเพื่อติดตามผู้ที่มีแนวโน้มสนใจสินค้าให้ยอมให้ข้อมูล ซึ่งยังเป็นการปรับปรุง Customer Journey ให้ดียิ่งขึ้น

 

The Results

การทำ Full Funnel Lead Generation อย่างมีประสิทธิภาพครั้งนี้ทำให้ฮีโร่ลีดส์สามารถนำพาความสำเร็จให้กับทางแบรนด์อย่างเป็นที่น่าพอใจ โดยทำให้ cost per lead ลดลงสูงสุดถึง 76% ภายในระยะเวลา 5 เดือน และทางแบรนด์ยังพบว่า 81% ของลีดที่จัดหาโดยฮีโร่ลีดส์ เป็นลีดที่มีคุณภาพซึ่งพวกเขาสามารถส่งต่อไปยัง Sales Team ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จากแคมเปญการตลาดออนไลน์ของลูกค้าจึงถือว่ามีความคุ้มค่ามาก

จากความสำเร็จนี้ ทางแบรนด์ได้มีแนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ Customer Acquisition ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วยการใช้ Data-Driven Decision และ Technology Solutions เข้ามาช่วยต่อไป โดยได้ตกลงเลือกฮีโร่ลีดส์เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์การใช้ประโยชน์ First Party Data เพื่อเพิ่มศักภาพของแคมเปญออนไลน์ รวมถึงให้ฮีโร่ลีดส์เป็นที่ปรึกษาและร่วมวางแผนปรับปรุงการทำ Lead Nurturing ด้วยเป้าหมายการทำ Lead Generation แบบครบวงจรยิ่งขึ้น

 

 

Kalyakorn Maswongssa

Recent posts

Brand Lift Study

Heroleads x Betadine วัดความสำเร็จธุรกิจ ผ่าน Brand Lift

Heroleads x Bet...
google tips for navigating third party cookie

เตรียมตัวบอกลา Third Party Cookies ในปี 2024

เตรียมตัวบอกลา ...
digital-marketing-agency-Revise-th1

10 สิ่งที่ควรรู้! ก่อนทำการตลาดกับเอเจนซี่

10 สิ่งที่ควรรู...

ปรึกษาแผนการตลาด
กับผู้เชี่ยวชาญของเรา

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ เพื่อรับคำแนะนำ และ Solution ที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจคุณ พร้อมข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นแคมเปญ